18. november

International Lungekræftdag den 19. november 2019

Mødet afholdes hos IDA Ingeniørforeningen i København.

Programmet for dagen;

Invitation International Lungekræftdag

 

Læs mere.