International Lungekræftdag 2017 satte fokus på tidlig opsporing og hvad skal der til for, at vi i fremtiden bliver bedre til at få stillet en diagnose i et så tidligt stadie som muligt.

Se blandt andet hvad Flemming Pless, Jane Heitmann, Christian Freitag og Jesper Holst Pedersen fortalte om og hør om patientforeningens ambitioner for 2018.

Referat International Lungekræftdag 2017