06. december

Aflyst – Åbent møde i Roskilde den 16. september 2020

Mødet i Roskilde den 16. september 2020 er aflyst på grund af COVID-19

Vi afholder et møde i Auditoriet , Vestermarksvej indgang 16, 4000 Roskilde fra kl. 16.00 – 20.00.

Ledende overlæge Peder Fabricius, Roskilde sygehus vil lave en gennemgang af lungekræft fra årsager, over inddeling i forskellige undertyper til udredning og behandling.

Professor Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet vil fortælle om sidste nyt indenfor behandling af lungekræft og lungehindekræft.

Hospicechef Karin Højgaard Jeppesen og souschef Christina Fruergaard vil fortælle om rehabilitering og palliation. Hvordan kommer man på hospice, henvisningskriterierne samt om hospice-pleje og behandling

Det er gratis for medlemmer og for ikke-medlemmer koster det kr. 50,00 som betales på dagen.

Sidste tilmelding den 11. september 2020 på telefon 40 16 23 35 eller på info@lungekraeft.com

06. december

NY DATO – International Lungekræftdag den 16. november 2021

Som alle andre har vi fulgt COVID-19-udviklingen tæt gennem de seneste uger, og som konsekvens af de forsat stigende smittetal, har vi valgt at flytte vores planlagte arrangement den 19. november til foråret, hvor situationen forhåbentlig ser mere positiv ud.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 16. november 2021, hvor vi igen inviterer til Lungekræftdag i IDA Mødecenter (Ingeniørernes hus). Yderligere information vil blive udsendt, når dagen nærmer sig.

Tak for jeres fortsatte opbakning til foreningen i dette svære år. Vi ser frem til at kunne byde jer velkommen igen i 2021 på den anden side af disse ufattelige omstændigheder.

 

06. december

Aflyst – Åbent møde i Odense den 21. oktober 2020

Mødet i Odense den 21. oktober 2020 er aflyst da vi pt. ikke må være med en 12 personer i lokalet på grund af COVID-19.

Vi afholdet et møde på OUH, Patienthotellet, J.B. Winsløvs Vej 4, 5000 Odense den 21. oktober 2020 fra kl. 16.00 – 20.00.

Her har vi inviteret Overlæge Karen Ege Olsen til at fortælle sit arbejde som patolog. Og hvad der sker fra der bliver taget prøver til vi får svaret.

Afdelingslæge Stefan Starup Jeppesen vil komme og fortælle om sidste nyt indenfor behandling af lungekræft.

Overlæge Alice Christophersen, OUH vil komme og fortælle om sit arbejde på afdelingen omkring palliation

06. december

Aflyst – Åbent møde i Aalborg den 14. januar 2021

Mødet i Aalborg er aflyst på grund af COVID-19. Mødet vil blive afholdt senere.

Vi afholder et møde i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg den 14. januar 2021 fra kl. 16.00 – 20.00.

Her vil kirurg Louise Rasmussen komme og fortælle om sit arbejde på Aalborg Sygehus.

Gitte Haaning Mathiesen vil komme og fortælle om senfølger.

06. december

Generalforsamling i Odense udsættes til den 9. og 10. oktober 2021

Nu ville der ikke være mere end en måned til vi skulle mødes i Odense til vores årlige generalforsamling.

 

Men desværre må vi igen i år aflyse den på grund af COVID-19. Men dog ikke mere end at vi har booket til den 9. og 10. oktober 2021 samme sted. Så håber vi, at det til den tid vil være muligt at ses igen. Det er efterhånden snart længe siden sidst. Vi skulle gerne alle til den tid være vaccineret.

 

Når vi kommer om på den anden side af sommerferien, sendes invitationer ud påny.

Dagsorden 2021

Invitation 2021

Bliv medlem af Patientforeningen Lungekræft
Læs nyt om lungekræft