24. september

Generalforsamling den 26. september 2020 i København

.Årets generalforsamling holdes hos IDA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V den 26. september 2020 fra kl. 11.00 – 15.00.

Dagsorden mv. sendes ud i juni måned.

 

24. september

Aflyst – Åbent møde i Roskilde den 16. september 2020

Mødet i Roskilde den 16. september 2020 er aflyst på grund af COVID-19

Vi afholder et møde i Auditoriet , Vestermarksvej indgang 16, 4000 Roskilde fra kl. 16.00 – 20.00.

Ledende overlæge Peder Fabricius, Roskilde sygehus vil lave en gennemgang af lungekræft fra årsager, over inddeling i forskellige undertyper til udredning og behandling.

Professor Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet vil fortælle om sidste nyt indenfor behandling af lungekræft og lungehindekræft.

Hospicechef Karin Højgaard Jeppesen og souschef Christina Fruergaard vil fortælle om rehabilitering og palliation. Hvordan kommer man på hospice, henvisningskriterierne samt om hospice-pleje og behandling

Det er gratis for medlemmer og for ikke-medlemmer koster det kr. 50,00 som betales på dagen.

Sidste tilmelding den 11. september 2020 på telefon 40 16 23 35 eller på info@lungekraeft.com

24. september

International Lungekræftdag den 19. november 2020

Program kommer senere

24. september

Aflyst – Åbent møde i Odense den 21. oktober 2020

Mødet i Odense den 21. oktober 2020 er aflyst da vi pt. ikke må være med en 12 personer i lokalet på grund af COVID-19.

Vi afholdet et møde på OUH, Patienthotellet, J.B. Winsløvs Vej 4, 5000 Odense den 21. oktober 2020 fra kl. 16.00 – 20.00.

Her har vi inviteret Overlæge Karen Ege Olsen til at fortælle sit arbejde som patolog. Og hvad der sker fra der bliver taget prøver til vi får svaret.

Afdelingslæge Stefan Starup Jeppesen vil komme og fortælle om sidste nyt indenfor behandling af lungekræft.

Overlæge Alice Christophersen, OUH vil komme og fortælle om sit arbejde på afdelingen omkring palliation

24. september

Åbent møde i Aalborg den 14. januar 2021

Vi afholder et møde i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg den 14. januar 2021 fra kl. 16.00 – 20.00.

Her vil kirurg Louise Rasmussen komme og fortælle om sit arbejde på Aalborg Sygehus.

Gitte Haaning Mathiesen vil komme og fortælle om senfølger.

Bliv medlem af Patientforeningen Lungekræft
Læs nyt om lungekræft
Læs mere.