Palliativ behandling

Palliativ behandling er lindrende og livsforlængende behandling. Du kan få palliativ behandling, hvis du er alvorligt syg, eller din lungekræft ikke kan helbredes. Behandlingen fokuserer på det fysiske ubehag eller de symptomer, som lungekræften giver. Få overblik over almindelige symptomer, og hvad du kan gøre ved dem.

Læs om den sidste tid

Behandling af smerter

Ved lungekræft kan du have både milde og stærke smerter, muskelsmerter, knoglesmerter og smerter udløst af irritation af nerverne, fx hudsmerter – eller en kombination af forskellige smerter. Behandlingen består derfor ofte af flere præparater med hver sin virkningsmekanisme, og typisk opbygges behandlingen trinvis. Du kan også behandles med stråler på det område, hvor du har smerter.

Hjælp til appetit og maveproblemer

Appetitten ændrer sig for mange med lungekræft. Ofte er sulten nedsat eller vekslende, smagssansen forandrer sig, og man taber sig. Symptomerne kan opstå gradvist, men kan også være udløst af bivirkninger ved medicin eller øget calcium i blodet.

Maveproblemer er også en normal gene ved lungekræft. Nogle udvikler kvalme og forstoppelse, andre har diarré og mavesmerter. En diætist kan vejlede dig i, hvordan du holder vægten oppe, mens en fysioterapeut kan hjælpe med kvalme og forstoppelse.

Fysioterapi kan også hjælpe dig med at mærke din krop igen og lære din ’nye’ krop at kende. Det kan være en god idé at vise dit behandlerteam et billede, fra før du blev syg. Så ved alle, hvordan du hidtil har opfattet dig selv.

Hør overlæge Anders Mellemgaard fortælle om maveproblemer


Behandling af åndenød, hoste og kvælningsfornemmelse

Åndenød er et hyppigt problem hos lungekræftpatienter. Nogle gange kan du lindre åndedrætsbesværet med vejrtrækningsøvelser, andre gange kræver det medicin, iltbehandling eller en mindre operation.

Se vejtrækningsøvelser. Få gode råd til, hvordan du bedst muligt kan leve med åndenød i vores patientvejledning.

Hør overlæge Anders Mellemgaard fortælle om åndenød


Behandling af angst, uro, søvnløshed og depression

Mange oplever, at lungekræft påvirker deres humør og selvværd. Nogle får svært ved at sove, andre kan ikke koncentrere sig. Nogle oplever også vrangforestillinger og at de ikke kan lade være med at tænke på selvmord. Tal med din læge om, hvordan du har det. Nogle gange er det nok at have patientsamtaler, andre gange har du brug for medicin i en periode. En fysioterapeut kan hjælpe dig med afspændingsøvelser og massage, mens en musikterapeut kan mindske ubehaget. Musikterapi er en videnskabeligt baseret behandlingsform, hvor en uddannet musikterapeut bruger musik og musikalske lyde til at skabe velvære og mindske ubehag.

Læs mere om musikterapi hos Kræftens Bekæmpelse.

Tal med lægen om kramper eller føleforstyrrelse i ben eller arme

Hvis du oplever kramper eller føleforstyrrelse i ben eller arme, skal du søge læge. Det kan nemlig være tegn på en blodprop. Hvis det er tilfældet, skal du have blodfortyndende behandling – nogle gange i kombination med strålebehandling. Kramper og føleforstyrrelser behøver ikke at betyde noget alvorligt. Men få det altid tjekket.

Få hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter behandling