Forsøgsbehandling

Forsøgsbehandling er det samme som et klinisk forsøg. Her undersøger forskere, hvordan et nyt eller allerede kendt lægemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan kroppen tager imod det. Undersøgelsen følger altid en nøje fastlagt plan, kaldet en protokol. Protokollen bliver udarbejdet af den forsker, som er ansvarlig for forsøget. Formålet med kliniske forsøg er at udvikle bedre behandlinger.

Hvem kan være med i forsøgsbehandling?

Du kan blive tilbudt forsøgsbehandling, hvis standardbehandlingen ikke virker på dig. Du har dog ikke ret til at få forsøgsbehandling på samme måde som du har ret til at blive behandlet for din sygdom. Hvert forsøg har særlige betingelser, du skal opfylde for at kunne deltage i forsøgsbehandlingen. Lægen vurderer, om du opfylder betingelserne, før du bliver tilbudt at deltage i forsøget.

Læs om behandling i udlandet

Hvilke rettigheder har du som deltager i forsøgsbehandling?

Hvis du opfylder kriterierne for at deltage, har du krav på at få klar mundtlig og skriftlig information om forsøget. Derefter bestemmer du selv, om du vil deltage. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt i behandlingsforløbet træde ud af forsøget uden at give en begrundelse. Ifølge dansk og international lovgivning skal alle helbredsoplysninger, som indsamles i forbindelse med et forsøg, holdes fortrolige. Alle deltagere er altså sikret fuld anonymitet. Dine rettigheder som patient er de samme, uanset om du deltager i forsøgsbehandling eller ej.

Hvilke forsøgsbehandlinger er i gang på lungekræft?

Kræftens Bekæmpelse opdaterer løbende information om de igangværende forsøgsbehandlinger.

Se igangværende forsøgsbehandlinger på lungekræft på cancer.dk