Arbejde

Mange kræftpatienter er sygemeldt fra deres arbejde, mens behandlingen står på. Flere vil fortsat have brug for at være sygemeldt et stykke tid efter, at behandlingen er afsluttet, for at komme til kræfter igen.

Her kan du få hjælp til at komme tilbage i arbejde

Tal med din læge, hvis du er usikker på, om du kan klare dit arbejde efter behandlingen. Bed evt. om en henvisning til en fysioterapeut, der kan rådgive dig om arbejdsstillinger og andet, der kan gøre det lettere for at vende tilbage til arbejdslivet. Hvis du har svært ved at udføre dine vante arbejdsopgaver, kan du tale med din arbejdsgiver om muligheden for at få andre arbejdsopgaver. Du kan også kontakte Kræftlinjen og tale med en fysioterapeut eller en socialrådgiver.

Få overblik over, hvem der kan hjælpe dig i forskellige situationer

Hvad betyder en sygemelding for dig økonomisk?

Det kan virke uoverskueligt at finde ud af, hvilke regler der gælder, og hvor meget støtte du er berettiget til, når du er sygemeldt. Din situation afhænger af, hvilken overenskomst du er ansat efter. Får du fuld løn under sygdom, vil du i første omgang ikke mærke nogen ændring. Er du selvstændig, eller har du et job, som ikke giver dig fuld løn under sygdom, er der hjælp at hente. Spørg din læge eller dit sygehus om, hvem du skal kontakte for at høre mere. Din lokale kræftrådgivning kan også være en hjælp.

Vil du vide mere om de økonomiske forhold ved lungekræft?
Download vores patienthåndbog og læs mere i afsnittet Økonomiske forhold

Hvad er rehabilitering?

Mange lungekræftpatienter bliver tilbudt rehabilitering i forbindelse med deres sygdomsforløb. Rehabilitering er en hjælp til dig for at genoprette et selvstændigt og meningsfuldt liv. Typisk tilbydes rehabilitering for dem, der har risiko for at blive begrænset i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. Du skal tale med din læge eller dit sygehus om dine muligheder for rehabilitering. Du vil da blive vist videre til en socialrådgiver, kommunen eller en anden instans, der kan hjælpe dig.

Der er stor forskel på, hvilke rehabiliteringstiltag landets sygehuse og kommuner tilbyder. Spørg din læge eller dit sygehus, om der findes specielle tilbud til lungekræftpatienter i dit område.

Du kan bl.a. tilbydes følgende rehabiliteringstilbud:

  • Socialrådgivning
  • Psykologisk støtte
  • Lungekræftskole
  • Rygestopkurser
  • Genoptræning og fysisk aktivitet
  • Træning i varmtvandsbassin
  • Fysioterapi
  • Kostvejledning
  • Mulighed for sociale aktiviteter, individuelt eller i grupper.
Læs, hvad du bl.a. selv kan gøre for at få det godt igen

Hvad gør genoptræning?

Når du har været i behandling for lungekræft, kan du få behov for fysisk genoptræning. Kroppen er svækket, og du har formodentligt tabt muskelstyrke. Formålet med genoptræningen er, at du genvinder de samme funktionsevner, som du havde, før du blev syg. Alternativt, at du genvinder tilstrækkelig førlighed til, at du er i stand til at passe på dig selv og kan have en velfungerende hverdag.

Tal med din læge om, hvilken form for genoptræning, der vil være egnet for dig. Det er muligt, at du får en henvisning til en fysioterapeut, som kan hjælpe dig på vej. Genoptræning kan foregå på sygehuset, i din kommune, på en klinik eller hjemme hos dig selv.

Husk at få tjekket, om også dine muskler i mellemgulvet trænger til ekstra fokus. Et stærkt mellemgulv styrker nemlig din vejrtrækning.

Se øvelser, der gør det lettere for dig at trække vejret