Immunterapi

Hvad er immunterapi?

Immunterapi er en behandlingsform, hvor kroppens eget immunforsvar aktiveres til målrettet at bekæmpe de kræftsyge celler. Immunforsvaret er kroppens forsvar mod infektioner og fremmede celler som bakterier og virus. Immunterapi både styrker immunforsvarets evne til at genkende kræftceller som skadelige og angribe dem og svækker kræftcellernes evne til at forsvare sig.

Hvordan virker immunterapi?

Immunsystemet består af celler, væv og organer, der kommunikerer med hinanden for at beskytte kroppen. Immunsystemet benytter sig af forskellige måder til at kommunikere med andre celler for at indsamle information om en ’unormal’ celle skal angribes eller ej.

Selvom immunsystemet ofte genkender kræftceller via deres indhold af proteiner på kræftcellens overflade, reagerer det ikke tilstrækkeligt over for kræftcellerne. Det skyldes, at kræftcellerne har fundet forskellige metoder til at forhindre immunforsvaret i at angribe dem. En måde er ved at producere et protein kaldet PD-L1. Proteinet kan slukke for kommunikationen mellem immunsystemet og de fremmede kræftceller og derved undgå at immunforsvaret bekæmper dem. Immunterapi aktiverer immunsystemet til at gå til angreb på kræftcellerne ved at blokere for PD-L1-proteinets kontakt til T-cellerne i immunsystemet – enten ved at hæmme PD-L1-proteinet eller PD1-modtageren på T-cellen – og dermed kan T-cellen frit kommunikere til immunforsvaret, at det skal gå til angreb.

Immunterapi er en meget specifik metode, designet til at aktivere immunsystemet til at gå til angreb på kræftceller. Det kan derfor ikke sammenlignes med generelt at styrke immunforsvaret gennem eksempelvis kost og motion.

Læs om kost og lungekræft

Overlægen forklarer – hvad gør immunterapi?

Hør overlæge Peter Meldgaard forklare, hvad immunterapi er. I denne film fortæller han, hvad det er, der sker i kroppen, når du får immunterapi, og hvad du skal gøre, hvis du oplever bivirkninger. Du kan få immunterapi alene eller kombineret med kemoterapi.

Se film om, hvad immunterapi gør

Hvordan gives immunterapi?

Immunterapi gives intravenøst, det vil sige gennem et drop i armen. Det kaldes også infusionsbehandling. Infusionerne gives på hospitalet hver 2. eller 3. uge. En infusion tager typisk mellem 30 og 60 minutter afhængig af, hvilken behandling, der gives, og tilpasses efter virkningen og graden og omfanget af bivirkninger (læs mere om bivirkninger nedenfor).

Det er forskelligt fra patient til patient, hvor længe behandlingen gives. Mange patienter får immunterapi i flere måneder – nogle i kortere, andre i længere tid. Som udgangspunkt gives behandlingen lige så længe, patienten viser tegn på at have effekt af behandlingen.

Gives immunterapi alene eller i kombination med anden behandling?

Der findes flere immunterapier, der er godkendt til behandling af ikke-småcellet lungekræft i et fremskredent stadie. Immunterapi kan gives både alene og i kombination med kemoterapi. Det er forskelligt fra patient til patient, hvad der er den bedste løsning. Nogle patienter vil have glæde af at få en kombinationsbehandling, andre af at få immunterapi alene. Med forskellige behandlingsmuligheder på hånden er det muligt at tilrettelægge præcis det forløb, der passer den enkelte patient.

Læs om nogle af de typiske behandlinger ved lungekræft; kemoterapi, operation og målrettet behandling

Hvem kan få immunterapi?

Hvad der er det rigtig for dig, vurderer din læge ud fra, hvilken type lungekræft du har, om du har specifikke genmutationer eller biomarkører, det vil sige et protein på kræftcellens overflade, som man kan måle på, om du tidligere har modtaget behandling, og hvordan du generelt har det. Hvis du eksempelvis har en autoimmun sygdom som inflammatorisk tarmsygdom eller lungefibrose, er det ikke sikkert, immunterapi er det rigtige for dig.

Som et led i din udredning vil du blive tilbud at få foretaget en vævsprøve af kræftknuden. Prøven kan afgøre om kræftcellerne udtrykker PD-L1 og på den måde indikere, om du vil have gavn af immunterapi. Tal med din læge om, hvad du kan forvente dig af behandlingen.

Hvordan ved jeg, at immunterapien virker?

Nogle patienter responderer meget godt på behandlingen og oplever, at deres kræftsygdom bremses markant i sin udvikling. Andre har ikke samme gavnlige effekt. Det er endnu ikke muligt at forudsige, hvor godt en patient vil reagere på immunterapi, og derfor vil din læge løbende holde øje med om behandlingen har den ønskede effekt. Har den ikke det, kan det være at behandlingen skal stoppes eller forløbet ændres.

Immunterapi gives i dag både til nydiagnosticerede patienter, hvor kræften er i et fremskredent stadie, og til patienter, der allerede er i et behandlingsforløb.

Har du glemt, hvad du skal spørge lægen om? Få hjælp her

Overlægen forklarer – effekten af immunterapi

Overlæge Peter Meldgaard fortæller i denne film om effekten af immunterapi, evt. kombineret med kemoterapi. Bl.a. fortæller han, at effekten af immunterapi kan vare ved i flere år – også efter du er stoppet med behandlingen. Hvor længe, du skal have immunterapi, afhænger bl.a. af, om behandlingen virker. Løbende scanninger vil vise, om din krop tager godt imod behandlingen.

Se film om effekt og opfølgning ved immunterapi

Hvilke bivirkninger kan jeg få?

Det er forskelligt fra patient til patient, om man oplever bivirkninger til behandlingen med immunterapi, hvilke bivirkninger, hvor mange og i hvor lang tid. De mest almindelige bivirkninger ved immunterapi er: Træthed, hoste, åndenød, udslæt, kvalme, nedsat appetit, diarré og/eller smerter i muskler eller knogler.

Bivirkninger til behandlingen kan opstå på forskellige tidspunkter i forløbet – også efter behandlingen er afsluttet. Selvom bivirkningerne som regel er milde, kan de udvikle sig til at være alvorlige. Hold derfor øje med nye symptomer og tal med den læge, der behandler dig.

Patienten fortæller

Hør om Sørens oplevelser med immunterapi: 

Få gode råd til, hvordan du kommer tilbage til hverdagen efter lungekræft