Hvordan behandles lungekræft?

Uanset grunden til diagnosen lungekræft er der ikke et eneste menneske, der har fortjent den. Heldigvis er lungekræft ikke længere så uhelbredelig som for bare nogle år tilbage. Flere og flere bliver kureret for eller lever med sygdommen.

Lungekræft behandles oftest med en kombination af forskellige behandlinger:

Hvilken behandling du får, afhænger af:

  • typen af lungekræft (småcellet eller ikke-småcellet lungekræft)
  • hvor udviklet sygdommen er (afgøres ved en såkaldt TNM klassifikation)
  • lungernes tilstand og funktionsevne
  • dit helbred
  • dine ønsker

Du kan også få alternativ behandling, være med i forsøgsbehandling eller få behandling i udlandet. Er du uhelbredeligt syg, kan du få lindrende behandling, kaldet palliativ behandling.

Læs om forskellen på småcellet og ikke-småcellet lungekræft
Læs, hvad en TNM klassifikation er

Pakkeforløb for lungekræft

De mest normale kræftformer har en pakkeforløbsbeskrivelse. Det gælder også for lungekræft. Pakkeforløbet beskriver det optimale forløb for udredning, diagnostik og behandling af lungekræft. Beskrivelserne er omfattende og fokuserer på hele sygdomsforløbet og inkluderer:

  • den første mistanke om kræft
  • henvisning, udredning og diagnosticering
  • igangsættelse af behandling

Pakkeforløbene informerer også om, hvor lang tid man som patient maksimalt bør vente på de forskellige trin i forløbet (kaldet forløbstider).

Læs Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for lungekræft
Få overblik over, hvem der kan hjælpe dig

Læs mere.