Hvad siger statistikken om lungekræft?

Hvad siger statistikken om lungekræft?Årsager til lungekræft:

 • Lungekræft skyldes i ca. 90 % af tilfældene rygning.
 • Andre kendte årsager er passiv rygning, radon i luften og udsættelse for asbeststøv.

Lever med lungekræft:

 • Knap 10.000 danskere lever med lungekræft.
 • Hvert år får godt 4.500 danskere konstateret lungekræft.

Dødsfald:

 • Lungekræft er den kræftsygdom, der er skyld i flest kræftdødsfald i Danmark og resten af verden.
 • I Danmark dør ca. 3.700 årligt af lungekræft.
 • Flere overlever dog lungekræft i dag sammenlignet med for 10 år siden.

Køn og alder:

 • Lungekræft rammer mænd og kvinder nogenlunde ligeligt.
 • Jo ældre, du er, des større risiko for at få lungekræft.
 • Lungekræft hos voksne under 45 år er sjældent.
 • Mest almindeligt er lungekræft hos mænd og kvinder over 70 år.

Bliv medlem af Patientforeningen Lungekræft og vær med til at forbedre forholdene for lungekræftramt
Læs om behandling af lungekræft

Læs mere.