Hvad siger statistikken om lungekræft?

Hvad siger statistikken om lungekræft?Årsager til lungekræft:

 • Lungekræft skyldes i ca. 90 % af tilfældene rygning.
 • Andre kendte årsager er passiv rygning, radon i luften og udsættelse for asbeststøv.

Lever med lungekræft:

 • Knap 10.000 danskere lever med lungekræft.
 • Hvert år får godt 4.500 danskere konstateret lungekræft.

Dødsfald:

 • Lungekræft er den kræftsygdom, der er skyld i flest kræftdødsfald i Danmark og resten af verden.
 • I Danmark dør ca. 3.700 årligt af lungekræft.
 • Flere overlever dog lungekræft i dag sammenlignet med for 10 år siden.

Køn og alder:

 • Lungekræft rammer mænd og kvinder nogenlunde ligeligt.
 • Jo ældre, du er, des større risiko for at få lungekræft.
 • Lungekræft hos voksne under 45 år er sjældent.
 • Mest almindeligt er lungekræft hos mænd og kvinder over 70 år.

Bliv medlem af Patientforeningen Lungekræft og vær med til at forbedre forholdene for lungekræftramt
Læs om behandling af lungekræft