Behandling af lungehindekræft

Behandling af lungehindekræft kan være:

  • Kemoterapi
  • Operation
  • Strålebehandling

Hvilken behandling, der er den rette for dig, afhænger af kræftens stadie og hvilken type af lungehindekræft, du har.

Læs mere om årsag, symptomer og de forskellige typer af lungehindekræft.

Kemoterapi ved lungehindekræft

Kemoterapi er primær behandling ved alle undertyper af lungehindekræft. Kemoterapi suppleres med operation, når det er muligt. Når kræften er nået til stadium 3 og 4 kan du få kemoterapi som lindrende og livsforlængende behandling.

Læs om den sidste tid

Operation ved lungehindekræft

Operation er kun mulig for dig, der har den epitheloide eller bifasiske type lungehindekræft med overvejende indhold af epitheloide celler. Kræften må ikke være vokset ind i skillevæggen mellem lungerne og må ikke har spredt sig.

Ved operationen fjernes så meget af lungehinden som muligt. Som regel fjerner man kun lungehinden, mens lungen forbliver intakt. I sjældne tilfælde bortopererer man hele lungen med hinder og tilstødende hinder fra mellemgulvet og hjertet.

For at mindske kræftknudens størrelse, får du altid kemoterapi inden operationen. Medicinsk behandling, der gives tidligt i behandlingsforløbet, kaldes for neo-adjuverende behandling. Formålet er at få ram på eventuelle metastaser så hurtigt som muligt for at forebygge et senere tilbagefald.

Få hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter behandling

Strålebehandling

Operation følges som regel op med strålebehandling. Strålebehandlingen er rettet mod de tilbageværende kræftceller i det omliggende væv. Formålet med strålebehandlingen er at bremse kræftens udvikling og forebygge tilbagefald. Strålebehandling, der gives som supplement til operation, kaldes også for adjuverende behandling. Adjuverende behandling gives, når der er mistanke om eller risiko for, at kræften har spredt sig.

Strålebehandling kan også gives som lindrende supplement til kemoterapi eller ved tilbagefald. Strålebehandlingen er som regel rettet mod kræftknuder i brystvæggen.

Læs, hvad strålebehandling gør