Hvad er lungehindekræft?

Lungehindekræft er en særlig form for lungekræft, der opstår i de to lungehinder, der omgiver lungerne. Lungehinderne er adskilt af et tyndt væskelag, der sikrer, at du kan trække vejret uden problemer.

Årsager til lungehindekræft

 • Indånding af asbestfibre eller det asbestlignende mineral erionit tidligere i arbejdslivet.
 • Indånding af den radioaktive luftart radon kan også spille en rolle.
 • Der er ikke påvist nogen sammenhæng med rygning.
 • Rammer primært mænd på over 60 år.
 • Man kender ikke årsagen til de få tilfælde af lungehindekræft, som rammer yngre personer eller andre, der ikke tidligere har været udsat for asbest eller erionit.

Symptomer på lungehindekræft

De mest almindelige symptomer på lungehindekræft er:

 • Åndenød
 • Smerter i brystet
 • Vægttab

Sjældne symptomer på lungehindekræft:

 • Hoste
 • Træthed
 • Feber
 • Mavesmerter (kun hvis kræften er lokaliseret lavt i lungehinden eller har spredt sig til bughulen/maveregionen)

Har du svært ved at trække vejret?
Se vejrtrækningsøvelser

Diagnose ved lungehindekræft

Diagnosen lungehindekræft stilles via en række undersøgelser. Det typiske forløb er:

 1. Røntgenundersøgelse af brystet og/eller ultralydsundersøgelse af bughulen/maveregionen.
 2. Punktur. Hvis røntgenundersøgelsen afslører, at lungehinden er fortykket, eller at der er væske i bughulen/maveregionen, vil næste trin være en såkaldt punktur. Her suges væske ud gennem en tynd nål. Væsken undersøges i mikroskop for at se, om der er kræftceller i væsken.
 3. Vævsprøve / biopsi. Hvis mistanken om kræft stadig ikke er afklaret, kan lægen udtage en vævsprøve/biopsi via en kikkertundersøgelse gennem brystvæggen.
 4. CT-scanning: Når diagnosen er stillet, undersøges kræftens lokalisering og udbredelse. Det foregår med nogle af de samme scanningsundersøgelser, som anvendes ved diagnostik af lungekræft, dvs. CT-scanning, og PET/CT-scanning

Læs om diagnostik og undersøgelser for lungekræft og lungehindekræft i vores patienthåndbog under afsnittet Lungerne og lungekræft.
Download håndbogen her.

Typer af lungehindekræft

 • Den epitheloide type er den mindst aggressive form for lungehindekræft. Den rammer ca. 60 %.
 • Den sarkomatoide type er mere aggressiv og rammer 10-15 %.
 • Den bifasiske type er en blanding af de den epitheloide og sarkomatoide type. Blandingstypen rammer 25-30 %.
Læs om behandling af lungehindekræft.