Hvordan er du en god pårørende?

Opskriften på, hvordan du er den bedste pårørende, findes ikke. Desværre. For mennesker, der er ramt af sygdom, har vidt forskellige holdninger til, hvilken form for støtte og deltagelse de ønsker fra deres pårørende. Så start med at spørge den kræftramte, hvordan du kan hjælpe ham eller hende.

En god pårørende:

  • Taler med den kræftramte om, hvilken støtte han eller hun gerne vil have.
  • Respekterer og indretter sig efter den kræftramtes behov.
  • Undgår at omklamre den kræftramte med bekymring, støtte og omsorg.
  • Sætter sig ind i den kræftramtes sygdom, behandling og bivirkninger.
  • Holder øje med nye symptomer hos den kræftramte – og reagerer, hvis der er tegn på ny sygdom.

Hør overlæge Anders Mellemgaard fortælle, hvad du som pårørende kan gøre


Vil du have flere gode råd til pårørende?
Download vores patienthåndbog og læs mere i afsnittet Pårørende.

Plejeorlov som pårørende

I Danmark kan du som pårørende søge om plejeorlov. Når du er på plejeorlov, får du enten fuld løn eller plejevederlag af kommunen for at pleje den kræftramte i dennes hjem. Du behøver ikke at være i familie med den kræftramte for at kunne søge om plejeorlov. Du kan også være en nær ven.

Plejeorlov kan organiseres på mange måder:

  • Plejeorlov på fuldtid
  • Plejeorlov på deltid
  • Flere personer kan skiftes til plejen
  • En hjemmehjælp kan fungere som aflastning

Læs mere om plejeorlov hos Kræftens Bekæmpelse
Se, hvordan du passer på dig selv som pårørende