Hvem kan hjælpe?

At få lungekræft opleves af de fleste som at blive sat i undtagelsestilstand. Spørgsmålene er mange og både af praktisk og følelsesmæssig karakter. Heldigvis er der mange, der kan hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål. Få overblikket her.

Har du brug for at tale med nogen, der forstår dig?

Så kontakt Patientforeningen Lungekræft eller Kræftens Bekæmpelse:

Psykolog – når du har brug for psykologisk støtte

Kræftpatienter og pårørende kan efter henvisning fra deres egen læge få tilskud fra Sygesikringen til samtaler hos en psykolog. Sygesikringens tilskud udgør 60 % af honoraret. Resten betaker du selv direkte til psykologen.

Du kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer, og de skal foregå hos en psykolog, der har en overenskomst med Sygesikringen. Din egen læge har en psykologliste. Henvisning til psykolog kan kun ske indtil 12 måneder efter, at du har fået kræftdiagnosen.

Her kan du også få støtte og psykologhjælp:

 • Sygeforsikringen “danmark” yder tilskud til psykologhjælp.
 • Nogle hospitaler har ansat psykologer, som kan støtte og rådgive kræftpatienter og deres pårørende.
 • Din lokale kræftrådgivning tilbyder gratis psykologiske støtteforløb, der typisk består af 2-3 samtaler.
Læs om at finde tilbage til hverdagen efter lungekræft

Socialrådgiver – når du har spørgsmål af social og økonomisk karakter

En socialrådgiver kan fortælle dig, hvilke rettigheder du har som patient, og hvad dine muligheder er for bl.a. sygedagpenge, hjemmehjælp og medicintilskud. Socialrådgiveren er underlagt tavshedspligt, og du har ret til at se de sagspapirer, der vedrører dig.

Følgende kan hjælpe med dig med at få kontakt til en socialrådgiver:

 • Sygehuset – kontakt det sygehus, du tilhører.
 • Kommunen – kontakt din bopælskommune.
 • Fagforeningen – de fleste fagforeninger har socialrådgivere tilknyttet, kontakt din fagforening og hør nærmere.
 • Kræftens Bekæmpelse – kan formidle kontakt til en relevant rådgiver, du behøver ikke at være medlem.

Vi kan anbefale dig, at du skriver dine spørgsmål ned og tager dem med til samtalen med socialrådgiveren. Så er du sikker på, at du får spurgt om det hele. Man glemmer let noget, når man først sidder til samtalen.

Patientvejleder – når du har brug for hjælp til at forstå sygehussystemet?

En patientvejleder guider dig gennem systemet på hospitalet. Du kan også få oplysninger og vejledning om sundhedsvæsenets ydelser og få svar på spørgsmål om dine rettigheder. Alle hospitaler har tilknyttet patientvejledere.

En patientvejleder kan også hjælpe dig, hvis du har brug for information og vejledning om fx:

 • Undersøgelse, behandling og pleje
 • Sygehusets forskellige serviceydelser
 • Ventetid på undersøgelser og behandling
 • Frit sygehusvalg
 • Vejledning om klage- og erstatningsmuligheder
Find oversigt over patientvejledere hos Sundhedsstyrelsen

Rehabilitering – når du har brug for hjælp til at komme tilbage til hverdagen

De fleste større kommuner har i dag tilbud om rehabilitering til kræftpatienter. Rehabiliteringen foregår som regel gennem det kommunale sundhedscenter. Formålet med rehabiliteringen er at støtte og vejlede kræftpatienter under og efter deres behandlingsforløb. Mange kommuner har også tilbud til pårørende til kræftramte.

Sundhedscentrene tilbyder typisk:

 • Rådgivning
 • Genoptræning og fysisk aktivitet
 • Træning i varmtvandsbassin
 • Fysioterapi
 • Undervisning af kræftpatienter og pårørende i forhold til det at have kræft
 • Samvær med ligestillede og nogen at tale med
 • Kostvejledning
 • Rygestopkursus
 • Socialrådgivning – om at fastholde og vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Lungekræftskole

Det er forskelligt fra kommune til kommune, om der kræves henvisning fra sygehuset, eller om du som patient eller pårørende selv kan tilmelde dig rehabiliteringstilbuddene. Kontakt din kommune for at høre nærmere om, hvad de kan tilbyde dig, og hvad det kræver at deltage.

Læs mere om rehabilitering

Second opinion – når behandlingsmulighederne hører op

Second opinion er et lægefagligt panel, der revurderer dine behandlingsmuligheder. Du kan anmode om second opinion, hvis du er i en situation, hvor der ikke umiddelbart er flere behandlingstilbud til dig.

Second opinion-panelet er uafhængigt og består af tre kræfteksperter. Panelet er nedsat af Sundhedsstyrelsen. Formålet med en second opinion er, at nogle uvildige eksperter gennemgår din journal for at vurdere, om der alligevel skulle være yderligere relevante behandlingsmuligheder for dig, herunder også eksperimentelle behandlinger i Danmark eller i udlandet.

Hvis du ønsker en second opinion, skal du tage kontakt til din læge. Han eller hun vil da skrive til en henvisning til second opinion-panelet. Panelet har en sagsbehandlingstid på op til fire uger, og de sender deres svar til din læge. Lægen skal da informere dig om svaret, så I sammen kan overveje, om panelets råd giver anledning til yderligere undersøgelser eller behandlinger.

Se Sundhedsstyrelsen, hvis du vil vide mere om second opinion-ordningen
Læs mere om behandling i udlandet

Patientforeningen Lungekræft – når du vil møde andre, der lever med lungekræft

Patientforeningen Lungekræft er en landsdækkende forening for danskere med lungekræft eller lungehindekræft og deres pårørende. Hos os kan du som lungekræftramt eller pårørende:

 • få støtte og vejledning
 • deltage i netværksmøder og temaaftener
 • dele erfaringer med andre lungekræftramte og deres pårørende
 • holde dig opdateret om seneste nyt inden for lungekræftområdet

Kontakt Patientforeningen Lungekræft på tlf. 4016 2335 eller følg os på Facebook.

Se patientforeningens kommende arrangementer
Støt foreningen og bliv medlem

Kræftrådgivningen – når du har brug for hjælp til lidt af hvert

Der er mere end 30 kræftrådgivninger fordelt på landets fem regioner – og nogle af disse har mindre, lokale rådgivninger.

Kræftrådgivningerne tilbyder både patienter og pårørende støtte og rådgivning af psykologisk og social art. Det kan være i form af individuelle samtaler eller familiesamtaler med professionelle og erfarne rådgivere. Mange steder tilbyder Kræftens Bekæmpelse samtalegrupper for kræftpatienter eller pårørende. Du kan også deltage i en lang række forskellige aktiviteter som foredrag, socialt samvær, gymnastik, gåture og andre former for fysisk aktivitet.

Find din lokale kræftrådgivning på www.cancer.dk

Vil du tale med Kræftlinjen?

Kræftlinjen er Kræftens Bekæmpelses gratis telefonrådgivning for kræftpatienter, pårørende og andre, der har brug for rådgivning i forbindelse med kræft. Både opkaldet og selve samtalen betales af Kræftens Bekæmpelse (dog ikke opkald fra udlandet).

På Kræftlinjen kan du få information om symptomer, behandlinger, bivirkninger mm. Du kan ikke få rådgivning om medicin og den lægelige behandling af din kræftsygdom. Det kan kun den behandlingsansvarlige læge.

Kontakt Kræftlinjen på tlf. 80 30 10 30.

Læs om symptomer på lungekræft

Har du spørgsmål til brevkassen?

Kræftens Bekæmpelse har en brevkasse, hvor du kan stille spørgsmål, der ikke er akutte. Spørgsmålene besvares typisk inden for fem hverdage. I brevkassen kan du også læse spørgsmål og svar fra andre i samme situation.

Svarene i brevkassen udarbejdes af en sygeplejerske i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses rådgivere og eksperter på kræftområdet.

Se spørgsmål og svar eller stil selv et spørgsmål til brevkassen

Vil du deltage i netværk og aktivitetstilbud?

Der er mange forskellige tilbud og muligheder for lungekræftpatienter og pårørende. Vi anbefaler dig, at du tager imod de tilbud, der er. Isoler dig ikke. Du er ikke ene om dine problemer. Faktisk er vi mange tusinde danskere, der lever med lungekræft. Og endnu flere pårørende. Når du er med i et netværk, møder du andre mennesker, der gennemgår det samme som dig. Sammen kan I hjælpe hinanden ved at udveksle erfaringer og gode råd.

Kontakt din lokale kræftrådgivning, for at høre, hvilke aktivitetstilbud der findes i dit nærområde. Her et par eksempler på netværks- og aktivitetstilbud:

Temaaftener ved Patientforeningen Lungekræft
Kom og mød ligesindede til vores temaaftener. Her inviterer vi lungekræftpatienter og pårørende til at udveksle erfaringer, få information og diskutere relevante emner. Hvert møde har et tema, fx rehabilitering, nye behandlingsmuligheder, eller hvordan du kommer videre efter en lungekræftdiagnose. Der er indlæg om emnet fra patienter, pårørende, læger eller andre behandlere.

Se kommende arrangementer for Patientforeningen Lungekræft

 

Patientskoler og -undervisning
Mangler du viden om lungekræft og behandlingsforløbet? Så kan du tilmelde dig og dine pårørende en af landets patientskoler, hvor I bliver undervist i lungekræft.  Patientskolerne underviser også i, hvad du selv kan gøre ift. kost og motion. Kontakt dit sygehus eller din lokale kræftrådgivning og hør, hvilke muligheder du har.

Læs om behandling af lungekræft

 

Makeupkurser for kvinder med kræft
Mange kræftramte kvinder føler større velvære og får styrket selvtilliden, når de plejer deres udseende. Derfor tilbyder en lang række sygehuse hudpleje- og makeupkurser til kvinder i behandling for kræft. Kurserne kaldes ’Look Good Feel Better’ og er en humanitær forening etableret i 1997 i Danmark. Kurserne er gratis.

Læs mere om hudpleje- og makeupkurser på www.lookgoodfeelbetter.dk

Hør overlæge Anders Mellemgaard fortælle om hududslæt som en bivirkning af behandlingen