Om Patientforeningen Lungekræft

Patientforeningen Lungekræft er en landsdækkende uafhængig forening for danskere med lungekræft eller lungehindekræft og deres pårørende. Foreningen blev stiftet i 2005.

Vi arbejder for at forbedre forholdene for lungekræftramte

  • Vi støtter og vejleder lungekræftramte og deres pårørende.
  • Vi deltager i den offentlige debat og sætter lungekræft på mediernes og politikernes dagsorden.
  • Vi inviterer løbende til netværksmøder, hvor lungekræftramte og pårørende kan udveksle erfaringer, høre nyt om lungekræft og diskutere aktuelle emner.

Vedtægter 2024
Vedtægter 2023
Vedtægter 2021
Vedtægter 2020
Vedtægter 2018
Download patientforeningens etiske retninglinier

Vi markerer International Lungekræftdag i november

Hvert år i november måned afholder vi International Lungekræftdag. Her sætter vi fokus på lungekræft og aktuelle problemstillinger med indlæg fra både lungekræftramte, pårørende, eksperter og politikere. International Lungekræftdag er ligesom alle andre møder, vi afholder, gratis at deltage i.

Se kommende arrangementer

Bliv medlem af Patientforeningen Lungekræft for 200 kr. om året

Bliv medlem og hold dig opdateret om seneste nyt inden for lungekræft. Som medlem sender vi dig flere gange om året nyheder, bl.a. om de nyeste behandlingsmuligheder, patientstøtte-initiativer og sundhedspolitiske emner.

Som medlem får du også invitation til vores årlige generalforsamling med foredrag, middag og overnatning. Og har du lyst, kan du være med til at arrangere netværksmøder, mærkedage og andre arrangementer.

Bliv medlem af Patientforeningen Lungekræft