Behandling i udlandet

Langt de fleste med lungekræft bliver behandlet i Danmark. Men i nogle tilfælde vil det blive nødvendigt at få din behandling i udlandet. Fx hvis behandlingsgarantien ikke kan opfyldes, eller hvis den behandling, du har behov for, ikke tilbydes i Danmark.

Hvem betaler for behandling i udlandet?

Udgifter i forbindelse med behandling i udlandet vil blive dækket – hvis det er din læge eller dit sygehus, der har søgt om behandlingen. Selvom behandlingen ikke kan foregå i Danmark, skal du stadig undersøges i Danmark. Den sygehusafdeling, hvor du er blevet undersøgt, indstiller dig til en bestemt afdeling i udlandet.

Du kan også blive henvist til forsøgsbehandling i udlandet, hvis din læge eller dit sygehus vurderer, at der findes en forsøgsbehandling i udlandet, der kan gavne dig.

Læs om forsøgsbehandling

Hvornår skal du selv betale for behandling i udlandet?

Hvis du vælger behandling i udlandet af egen vilje, skal du selv dække udgifterne. Du skal selv finde det rette sted, og du skal selv betale de udgifter, behandlingen koster. Du kan bede dit sygehus om at få udleveret din journal – dog ikke oversat. Vær opmærksom på, at det både er meget dyrt og krævende selv at skulle stå for behandling i udlandet.

Læs mere om behandling i udlandet hos Kræftens Bekæmpelse.