International Lungekræftdag 2019 har vi i år valgt at sætte fokus ulighed i sundhed indenfor lungekræft og hvordan sikrer vi tidlig opsporing blandt lungekræftpatienter, så patienterne sikres den bedste behandling.

Se referat fra dagen:

Referat International LungekrÃftdag 2019